Profile picture

Hello

,

=> I am Blair Burton. I go by katalysatorn sometimes

==> I am a person interested in stuff to do with computing, development, and visual design. To the right you can see some links:

I am currently studying in Stockholm as an exchange student.

Tjena

,

=> Jag är Blair Burton. Ibland heter jag katalysatorn

==> Jag är intressad av saker att göra med datorer, utveckling, och visuell design. Till höger kan du se några länkar:

För närvarande studererar jag i Stockholm som utbytesstudent.